KINESIOLOGI & TFT & EFT

Behandlingsformen som kommunicerar med kroppen.
Man frågar vad som är fel och vilken behandling man vill ha.
Vilka vitaminer och mineraler saknas eller behövs.
Fungerar en viss medicin?
osv osv...

Nedan:
- vad är kinesiologi?
- våra kinesiologi-behandlingar
- våra kinesiologi-kurser
- veta ännu mer, böcker, länkar...
ADANTE
http://kinesiologi.adante.se
Senast uppdaterat:  2020-01-10
Materialet kommer från  
www.jordstralningscentrum.se 

E-post: jc@vingar.se  
Telefon 08 - 510 110 25  (säkrast mellan 8-10)

 

KINESIOLOGI
VAD ÄR DET?
Kinesiologi är ett grekiskt ord, betyder "rörelselära".
Läs mer nedan.

Kom gärna på ett GRATIS-föredrag!

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Onsdag 23 april och 17 september 2008 kl. 18
45 Lokal: Kammakargatan 56
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest.
Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex hälsan, regression, allergitest och test på sjuka djur.
Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft.
Se en demonstration som får dig att häpna!

Lite info om
HÄLSOBEHANDLINGAR MED KINESIOLOGI

För att uppnå hälsa behöver både kroppen och själen vara i balans.
Fysiska fel påverkar psyket och är vi deprimerade så påverkar vi kroppen.
Eva Svensson på Jordstrålningscentrum gör därför helhetsbehandlingar.
Grunden utgörs av kinesiologi, en amerikansk metod,
som blandar västerländsk vetenskap med österländsk mångtusenårig kunskap.

Kinesiologin är en unik behandlingsmetod. Genom manuella muskeltester kan man kommunicera med kroppen och det undermedvetna och även med överjaget. Det unika är att man därigenom kan få reda på VAD och VAR problemet är vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Sedan kan man testa VILKEN behandling som kommer att hjälpa. Därefter genomför man den behandlingen och ev. mer som kroppen svarar på att den vill ha.

Nästan alla slags problem kan behandlas, eftersom kroppen själv vägleder vad den vill ha gjort och i vilken ordning, t ex tarmar, stress, trötthet, oro, allehanda värk som muskelvärk, ryggproblem, ont i fötter mm.

Eva Svensson blandar också in annat energiarbete i behandlingen, såsom borttagande av traumaringar (kvarvarande gamla trauman), regressioner till tidpunkter då problemet ursprungligen skapades (för total förståelse och läkning), healing, aura- och chakrabalanseringar, kontakt med guider, arbete med det sårade inre barnet, borttagande av inplantat och negativa energier. Eva ger under tiden personlig vägledning och också inspiration till nytänkande. Eva arbetar även med att testa ut rätt näringspreparat,  
gör överkänslighetstester, sacrokraniella behandlingar mm.

 

VÅRA KINESIOLOGI
BEHANDLINGAR
Har du hälsoproblem?
Eva Svensson på Jordstrålningscentrum ger
BEHANDLINGAR
FÖR KROPP OCH SJÄL

Jag arbetar med kinesiologi, muskeltest,
och blandar efter behov in bl a näring, healing, aura- och chakrabalanseringar, traumaborttagningar, regressioner och annat direkt energiarbete för kropp och själ.

Livsinspirerande och stödjande samtal för ditt psykiska välmående
och för att bistå din andliga utveckling ingår vid behov.
Då kan vi se varför livet är som det är just nu och hur du kan komma vidare,
kanske på ett enklare sätt.

Jag arbetar naturligtvis också med fysiska smärtor,
speciellt sådana som läkarna ej klarar av,
och problem av olika slag t. ex. magbesvär, onda fötter, utbrändhet och elöverkänslighet,
och lägger även här in all energikunskap jag lärt mig genom åren.

Behandlingar ges i Täby Centrum, ca 15 min från stan.
Kostnad fr o m 2008 750:- för en timme.
Tid beställs genom Jordstrålningscentrum. Telefon 08-510 110 25.

ONT I FÖTTERNA?

 Har du själv ont eller har du en vän som lider varje steg?

Eva Svensson har tagit fram en unik behandlingsmetod för ömma fötter.

Många glada patienter talar om fantastiska bestående resultat!

Riktigt djupgående massage och borttagande av olika slags energistopp
är några av framgångsmetoderna.

 

 

VÅRA KINESIOLOGI
KURSER
Läs NÄR kurserna ges på www.jordstralningscentrum.se
Med Kinesiologi kan du hjälpa dig själv och dina vänner att må bättre.
kan använda metoden som tillägg i sitt arbete.
Den går utmärkt ihop med andra metoder.
Med kinesiologi lyssnar du på ett unikt sätt till kroppen och själen
 och hör vad de har att berätta - om problemen, fysiska och psykiska,
och vilken behandlingsmetod som hjälper! 

Ett av världens kanske dyraste professionella fotbollslag, italienska A.C. MILAN, har en kinesiolog, som regelbundet går igenom och vid behov behandlar spelarna med individuella program. Lönsamt eftersom han tidigt hittar problemen och de slipper onödiga skador.

Kinesiologi är muskeltestning. Kinesiologin har en holistisk syn och betraktar människan som en helhet. Kropp, sinne och själ hör intimt ihop, vilket innebär att varje tanke, känsla och fysiskt tillstånd, t ex smärta, kan avläsas med muskeltester. Vet du om att när du tänker på något negativt blir alla muskler i kroppen tillfälligt svaga? De blir också svaga om du rör vid ett ställe där du har ont eller har en energiobalans. Det utnyttjar kinesiologin genom att testa om muskler är svaga eller ej. Genom att t ex testa muskler, som är kopplade till ett speciellt organ, kan man avläsa var i kroppen obalansen finns. Kroppen kan också genom denna metod visa vilken behandlingsteknik av dem du kan, oavsett vilka behandlingsmetoder du kan, som är effektiv mot just det här problemet.

Kinesiologin är därför ett unikt system för att kommunicera med kroppen: 

- Vad är problemet ?

 - Vilken behandling hjälper till att återskapa den fysiska och psykiska balansen ?.
 

Inga förkunskaper krävs för våra kurser i Kinesiologi.
Bra svensk illustrerad dokumentation ingår.
Godkänd lärare med godkända kursprogram & dokumentation,
vilket medför att alla kurser ger "poäng" om du vill läsa vidare inom kinesiologi.

Att lära sig kinesiologi är roligt, häpnadsväckande och nyttigt!


KURS i KINESIOLOGI
Grundkurs med Eva Svensson

 

Vi går igenom kinesiologins grunder, bl. a. hur man muskeltestar. Vi går igenom 8 muskler,som är kopplade till olika organ. Dessa muskler får du lära dig behandla, vilket ocksåpåverkar motsvarande organ och därmed hälsan. Du får lära dig 7 behandlingsteknikerför att rätta till obalanser i kroppen och sinnet, bl. a. påverka blod och lymfa, en stress-reduceringsteknik och meridianbalansering, reflexpunktsbehandlingar, vilket i sin tur naturligtvis påverkar hälsan i organen och därmed hela kroppen.

Genom muskeltest får man omedelbara, precisa svar på vad kroppen reagerar på och inte,dvs. vad som är problemet och vad som behövs för att kunna avhjälpa det. En starkmuskel reagerar omedelbart med att bli svag om kroppen har ett problem eller utsätts förnågot som den reagerar på, t. ex. mat man ej tål, vitamin som man behöver, håller på ettproblemställe på kroppen, håller på en aktiv reflexpunkt, har problem i ett organ osv.Kinesiologi visar därför omedelbart vad som händer. Lika snabbt kan en svag muskelreagera och bli stark, eftersom det är kroppens signalsystem som påverkas.

KURS i MENTAL KINESIOLOGI
Grundkurs med Eva Svensson
 

Med mental kinesiologi ställer du muntliga frågor till kroppen och själen och får sedan svar från det undermedvetna genom muskeltest, som svarar ja eller nej på alla dina
frågor. Därför kan du lätt få fram svar och kunskap från delar av dig som annars är svåra att nå. Det är roligt och spännande!

Kinesiologin används också till mycket mer.

Exempel ur kursinnehållet:
Mentala frågor: Kontakta och samtala med den klokaste delen av dig - ditt undermedvetna. Ställ frågor och få fram precisa ja- eller nej-svar genom muskeltest.
Ställ frågor om nuvarande problem och fråga vad ditt undermedvetna (som har mycket mer kunskap) anser, vad du behöver göra åt det.

Ställ frågor om tidigare liv du levt.
Ställ frågor om vad som är lämpligt att göra för dig framöver, t ex om nytt jobb, bostad,
relation, utbildning.
Arbeta bort stress, så att problem inte längre uppfattas som problem. Kan göras på alla
problem! Våra undermedvetna delar är mycket starka och de kan hindra oss kraftigt om de vill något annat än vi själva vill, t ex om någon del inom oss inte vill bli frisk. Lär dig fråga och också rätta till det.
Test med indikatormuskel. Mycket praktiskt att arbeta med vid hälsobehandlingar och frågor av alla slag. Du behöver bara lära dig en muskeltest!

Egenvårdsprogram för fysiska och psykiska problem.

 

VETA ÄNNU MER OM KINESIOLOGI
BÖCKER
För att tillgodogöra sig tipsen i någon kinesiologi-bok, 
bör man ha gått
minst en grundkurs i kinesiologi.

För dig, som arbetar med eller vill veta mer om
KINESIOLOGI,
har Johnny Grimståhl gjort en handbok på svenska.
Mycket pedagogiska och rikt illustrerad!
För att arbeta med muskeltester så är det viktigt 
att du gått kurs och lärt dig grunderna riktigt.

Grunderna i Kinesiologi
Alternativmedicinska
behandlingsmetoder.
245 sidor, rikt illustrerad
med bilder på muskeltester mm. 

Grundläggande metoder, men även avancerade, allt med bra illustrationer. 
Många tips, för t ex allergi, astma, reumatism, syra / basbalans etc. 
Även med andra behandlingsmetoder, t ex örter. 

Boken beskriver de elementära baskunskaperna i kinesiologi; hur man utför en muskeltestning på rätt sätt, vilka metoder som oftast används för att stärka och rätta till obalanserade muskler, grundläggande kunskaper om många av de problem man stöter på som terapeut och en del egenvårdsmetoder.
Många som går med slagruta använder sig även av kinesiologi, bl. a för att med muskeltest kunna verifiera sina resultat.

Här behandlas resten av de muskeltester som man behöver kunna och ett urval av effektiva metoder för behandling av olika problem.
Ur innehållet:
Muskeltestning, muskelplanscher, Tabell över muskeltester, Deltoideus, Biceps, Diafragma, Hamstrings, Isotonisk/Isometrisk test, Aerobisk/anaerobisk test, Ursprung/fäste massage, Reaktiva muskler, Blodkemi, Hormonsystemet, Hjärnhalvorna,  Temporalknackning, Fobier, Växelgång, Energiflöden,  Meridiansystemet, Akupunkter, Meridianklockan, Pulstest, Chakrasystemet, Auran, Smärtlindring, Smärtsam menstruation... 

Hälsoråd & behandlingstips kring:
Rökavvänjning, Sömnproblem, Kronisk utmattning, Stress, Tungmetallförgiftning, Allergi, Nässelfeber, Eksem, Hösnuva, Candida, Gallsten...

Svartvita planscher:
Meridianer, Alarmpunkter.

Färgplanscher:
Vaskulära-punkter (NV), Lymfatiska-punkter, fram + baksida (NL), Meridianernas start- och slutpunkter. 

Johnny Grimståhl:
 
Handbok för terapeuter
Kinesiologi

230 sidor, rikt illustrerad,
mer än 330 illustrationer. 

För köp & pris, se
http://jordstralningscentrum.se/litteratur.htm

 

VETA ÄNNU MER OM KINESIOLOGI
LÄNKAR
först svenska
Svenska Kinesiologiskolan:  www.kinesiologi.se
Applied kinesiology: http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-008.html
M.A.C. Kinesiology:  http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-093.html 
En del kinesiologer finns här: http://www.kinesiolog.se/
 
utländska
Kort info: http://en.wikipedia.org/wiki/Kinesiology
Applied Physiology, AP: www.appliedphysiology.com
Applied Kinesiology, AK på deras webbplats:  www.icak.com 
The Kinesiology Network: http://www.kinesiology.net/
The International College of Applied Kinesiology (AK) in USA:  www.icakusa.com
www.appliedkinesiology.com  
 

 

VÄNNER SOM BEHANDLAR MED KINESIOLOGI

Johnny Grimståhl:
 
www.grimstahl.com   LÄNKBYTARE

Erik Nygård, Göteborg
Vår första lärare i kinesiologi, i början av 90-talet någon gång,
Erik ger även behandlingar.
Prästgårdsängen 15 i Göteborg
Tel:  031-84 51 79 
www.eriknygard.se

Alyssia Rydin, Stockholm
www.alyssiasstar.com

 

TFT
Tanke-Fälts-Terapi
Snarlik variant av kinesiologi-delar... grovt sett.
Effektivt inom mer begränsade områden.
Fördel att du på några timmar
kan lära dig att behandla visst problem, själv.
http://tftsverige.se

 

EFT
Emotional Freedom Techniques
Snarlik variant av TFT
Grundaren Gary Craigs hemsida: http://emofree.com/
Svenskt forum med bl a EFT finns här: http://livetscirkel.ning.com 
Anna kan EFT:  http://livsmagi.com/


 

ADANTES hälsosidor:
BIOS-brickan
balanserar bl a el- och jordstrålning
Plus & Minus
balanserande virvlare för bl a vatten och brickor för elstrålning
Dalai Lama - unikt bra CD
Vi har inte hört något som påverkar alla chakror och auror bättre!
Collagen
Hjälp mot ledvärk, muskelvärk, fibromyalgi...
Föryngrad hud, mindre rynkor, ungdomlig vitalitet, bättre sömn...
Purpurplattan
= Mirakelplattan = Energiplattan
Magnetterapi
vid smärta, infektion, inflammation, benbrott, muskelbristning etc...
Kinesiologi
Behandlingsformen som kommunicerar med kroppen
Alternativ hälsovård
Traditionell hälsovård på svenska
Traditionell hälsovård på engelska
Förebyggande hälsa och miljö 
 olika föreningar, etc
Sjukdomar & Symtom
 Allergi
Amalgam
Elöverkänslighet
Mobiltelefon
 Olle Johansson
Prof. på Karolinska som bl a forskar kring mobiltelefoner.
Vatten
Bl a om Vatten-symposium i Stockholm 6-7 september 2008
Klimat & Hjälp Jorden
Alla kan hjälpa alternativt!
RECEPT Från hela världen, 
även för allergiker & vegetarianer !
Kloka ord 
JiS
Jordstrålningssällskapet i Stockholm
 
Till ADANTEs startsida
Till VINGARs startsida
Till Jordstrålningscentrum


 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 1.000 besökare/dag
 

 
[../a-vingar-sajt-ruta.htm]